YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASİYE AYGÜL AŞAR  Yönetim Kurulu Başkanı

TUĞBA ŞEN CİNGÖZ  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı